Fysioterapi

Introduktionen vil blive præsenteret af en fysioterapeut eller en fysioterapeut/fysioterapeut og deres rolle inden for fysioterapiområdet vil blive fremhævet. Selvom de ikke kan diagnosticere sygdommen og ikke helbrede den, kan de stadig hjælpe med at støtte rehabilitering, så patienterne er i stand til at præstere bedre i fremtiden.

Fysioterapi er et felt, hvor vi kan se transformationen af teknologi erstatte menneskelige færdigheder. Der er mange teknologier, der er blevet udviklet til at automatisere arbejde i fysioterapi som:

1. Radiologisk billedbehandling, 2. Computerstyret ultralyd, 3. Ultralydsbilleddannelsessoftware 4. 3D ultralydsbilleddannelse 5. Patientsporingssoftware 6. Fjernvisningssoftware 7. Ekspertrådgivning computerværktøjer/tjenester 8. Billedanalyse/tekstbehandlingsværktøjer

I de næste par årtier vil der være efterspørgsel efter folk, der kan hjælpe patienter med at komme sig over deres skader.

Der vil være en enorm potentiel efterspørgsel efter fysioterapeuter, og de skal uddannes. Der er lagt en del forberedelse til at træne nye fysioterapistuderende, men tallene er stadig ret lave, og de vil fortsætte med at falde, efterhånden som flere og flere unge dimitterer fra universiteterne.

Arbejdsmarkedet presses af teknologien; både inden for uddannelse og træning. Med AI kan vi uddanne personer inden for ethvert område, der kræver specialviden for at kunne dække alle markedets krav. Studerende bør ikke nødvendigvis tage en normal karrierevej for at få en velafrundet uddannelse. De bør i stedet forfølge teknisk uddannelse, så de kan imødekomme fremtidige krav.

Omfanget af manuelle terapiprocedurer er steget betydeligt i de sidste årtier. Som følge heraf er praksis med fysioterapi blevet mere kompleks og dyrere. På grund af denne vækst og kompleksitet er der forskellige tilgange til behandling, der anvendes i manuel terapi. En tilgang er baseret på “Taylor-metoden”, som bruger et gammelt fysisk princip kendt som “isokinetik”: hver bevægelse af et individ udføres med en bestemt hastighed. Det samme gælder for andre teknikker som “posterior kædemobilisering” eller “transkutan elektrisk nervestimulation”.

For at reducere omkostningerne bruger nogle fysioterapeuter teknikken med computerstøttede øvelser: de bruger først et computerbaseret træningssoftware (som “Exercise 4 by Core”), end de anvender disse øvelser via brugerdefinerede programmer, der simulerer den virkelige verdens bevægelser. Disse programmer sætter dem i stand til at udvikle bedre muskler, samtidig med at omkostningerne holdes lave og brugeroplevelsen forbedres.

Når vi vokser op, tilpasser vores krop sig automatisk til omgivelserne omkring os. Vi vil for eksempel vænne os til blide kunstige vinde, så vi ikke kommer til skade af dem. Det samme vil dog ikke ske med voldsomme storme og snestorme.

Fysioterapi er en gren af medicin, der beskæftiger sig med restaurering, bevarelse og vedligeholdelse af den menneskelige krop. Der findes mange forskellige former for fysioterapi, men de har alle én ting til fælles – at behandle patienter med specifikke lidelser.

Hovedformålet med fysioterapi er at genoprette og vedligeholde sundhed – krop, sind og ånd. Det fungerer som en støtte mellem læge og patient; hjælpe begge med at forstå hinandens vanskeligheder og bringe dem sammen for at finde løsninger på dem.

Dette afsnit vil diskutere forskellige tilgange brugt af fysioterapeuter til behandling af patienter, der lider af forskellige tilstande kaldet ortopædiske problemer. Vi vil også se på, hvordan enhver form for behandling kan anvendes i din egen praksis.

Grundlagt i 1994, har billedet af en “pæn” terapeut været under forandring over tid. Dette skyldes psykologiske ændringer, der sker i vores samfund, og hvad det indebærer for mennesker.

Informationsalderen ændrer den måde, vi interagerer med hinanden og med teknologien som helhed. Denne ændring betyder, at den terapeutiske kommunikation også har ændret sig. Tiden, hvor man kun hører én stemme, op til hundreder eller endda tusinder af stemmer fra forskellige synsvinkler, er ved at være slut.

Det er muligt, at disse ændringer vil betyde, at terapeuter med tiden bliver mindre effektive, fordi deres image bliver erstattet af en designerassistent, som gør alt for dem – lige fra udvælgelse af billeder og videoer til udarbejdelse af deres blogindlæg og nyhedsbreve. Mest sandsynligt vil der slet ikke være behov for terapeuter, så længe de kan stole på assistenten med alt omkring dem og tillade den at gøre det uden spørgsmål.